بسم الله الرحمن الرحیم(عشق معنوی1)عاشقان معنویت انسانهای برگزیده شده ازجانب پروردگاریگانه هستندسلام برحضرت عیسی ابن مریم

(Hostality is our tradition)(:اینهایی که حیوان نمی خورندبه هنگام مرگ(خیلی سخت) جان نخواهندداد عشق معنوی لذت عبادت است

+ به فرموده امام همان چیزی را که برای خود می خواهید برای دیگران هم بخواهید آزادی

با نخریدن حیوانات آزادی را به آنان هدیه دهید.

نویسنده : محمد هادی ; ساعت ٧:۱۳ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
تگ ها: حیوان