بسم الله الرحمن الرحیم(عشق معنوی1)عاشقان معنویت انسانهای برگزیده شده ازجانب پروردگاریگانه هستندسلام برحضرت عیسی ابن مریم

(Hostality is our tradition)(:اینهایی که حیوان نمی خورندبه هنگام مرگ(خیلی سخت) جان نخواهندداد عشق معنوی لذت عبادت است

+ معرفی هتاکان

بسم الله الرحمن الرحیم ؛ هتاکان اهل بیت به گوش باشید , همه تون و پیدا می کنم , میدم تون دست پلیس یادتون باشه .

نویسنده : محمد هادی ; ساعت ٢:۳٧ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢۱ دی ۱۳٩۱