بسم الله الرحمن الرحیم(عشق معنوی1)عاشقان معنویت انسانهای برگزیده شده ازجانب پروردگاریگانه هستندسلام برحضرت عیسی ابن مریم

(Hostality is our tradition)(:اینهایی که حیوان نمی خورندبه هنگام مرگ(خیلی سخت) جان نخواهندداد عشق معنوی لذت عبادت است

+ ترک ۳۰گار

بسم الله الرحمن الرحیم سلام

امروزمی خوام سیگارراترک کنم دیگه برای همیشه ۴ نخ مور سبز کمکم کنید!

دوستی شمانظرشماتاثیرداره!

اگه من برم تو بهشت به ملاقات شماکه نظردادید میام.

شایدنظرشمادلگرمی برای من باشه!من رو درک کنید!

البته من خودم می خوام.ولی می دونید که سخته!

سیستم اعصاب بهم میریزه!

بدن قاطی می کنه!

خدایا کمکم کن تا برای همیشه ترک کنم بعد سالها وبارهاترک قفل محکم رابزنم برزبانم،

شایددیگه تازمانی قدرت نوشتن نداشته باشم ولی سعی می کنم بیام،

یعنی میشه زندگیه حقیقی رو تا حدودی بدست بیارم ؟

بله میشه چون می خوام حتی اگه سکته کنم ! من رو حلال کنید شاید دیگه...!

دوست دارم اگه زنده نموندم بیام پیشه شما!
ازخداکمک می خوام.

نویسنده : محمد هادی ; ساعت ۸:٤٠ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٦
تگ ها: