بسم الله الرحمن الرحیم(عشق معنوی1)عاشقان معنویت انسانهای برگزیده شده ازجانب پروردگاریگانه هستندسلام برحضرت عیسی ابن مریم

(Hostality is our tradition)(:اینهایی که حیوان نمی خورندبه هنگام مرگ(خیلی سخت) جان نخواهندداد عشق معنوی لذت عبادت است

+ عکس

بسم الله الرحمن الرحیم.

نویسنده : محمد هادی ; ساعت ۸:۱۸ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٦
تگ ها: