بسم الله الرحمن الرحیم(عشق معنوی1)عاشقان معنویت انسانهای برگزیده شده ازجانب پروردگاریگانه هستندسلام برحضرت عیسی ابن مریم

(Hostality is our tradition)(:اینهایی که حیوان نمی خورندبه هنگام مرگ(خیلی سخت) جان نخواهندداد عشق معنوی لذت عبادت است

+ ((((بسم الله الرحمن الرحيم))))-وفات حضرت معصومه (س)

بسم الله الرحمن الرحيم

سلام

وفات حضرت معصومه را به تمامی جهانيان تسليت عرض می نمايم.

نویسنده : محمد هادی ; ساعت ٤:٤٤ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٥
تگ ها: