بسم الله الرحمن الرحیم(عشق معنوی1)عاشقان معنویت انسانهای برگزیده شده ازجانب پروردگاریگانه هستندسلام برحضرت عیسی ابن مریم

(Hostality is our tradition)(:اینهایی که حیوان نمی خورندبه هنگام مرگ(خیلی سخت) جان نخواهندداد عشق معنوی لذت عبادت است

+ (((((بسم الله الرحمن الرحيم)))))-عشق۳

بسم الله الرحمن الرحيم

سلام

دل من يه روز به دريا زد و رفت
پشت پا به رسم دنيا زد و رفت
پاشنهء كفش فرارو ور كشيد
آستين همت رو بالا زد و رفت
يه دفعه بچه شد و تنگ غروب
سنگ توي شيشهء فردا زد و رفت
حيووني تازگي آدم شده بود
به سرش هواي حوٌا زد و رفت
دفتر گذشته ها رو پاره كرد
نامهء فرداها رو تا زد و رفت
زنده ها خيلي براش كهنه بودن
خودشو تو مرده ها جا زد و رفت
هواي تازه دلش ميخواست ولي
آخرش توي غبارا زد و رفت
دنبال كليد خوشبختي مي گشت
خودشم قفلي رو قفلا زد و رفت
يه دفعه بچه شد و تنگ غروب
سنگ توي شيشهء فردا زد و رفت
حيووني تازگي آدم شده بود
به سرش هواي حوا زد و رفت
دفتر گذشته ها رو پاره كرد
نامهء فرداها رو تا زد و رفت
حيووني تازگي آدم شده بود
به سرش هواي حوا زد و رفت
به سرش هواي حوا زد و رفت

پرنده نریا ماده مرده

يامولاعلی مدد

خداحافظ.

نویسنده : محمد هادی ; ساعت ٤:۳٦ ‎ق.ظ ; جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٥
تگ ها: