تبدیل گناه صغیره به کبیره

بسم الله الرحمن الرحیم:

۱

تکرار گناه صغیره، گناه را بزرک می کند مثلا نخ موی که جمع شدخ و طناب و ریسمان گردید،دیگر مو و نخ نیستبلکه ریسمانخ طناب است

-اصرار بر گناه صغیره.

لذا در قرآن می فرماید:پرهیز کاران کسانی هستند که آگاهانه بر گناهانشان اصرار نورزند

.

امام باقر (ع) در شرح این آیه فرمود:اصرار،عبارت از این است که کسی گناهی کند و آز خدا آمرزش نخواهد ور در فکر توبه نباشد، این است اصراربرگناه (اصول کافی ج۲ص۲۸۸)

ادامه دارد....

خدانگهدار شما

یامولاعلی مددی مولا۱۲۳۱.

KS4022.jpg

KS15405.jpg

ks26701.jpg

ks106184.jpg

KS97172.jpg

KS97370.jpg

KS4021.jpg

pr100322.jpg

baby-in-crib-~-ks76420.jpg

pr96950.jpg

pr96691.jpg

KS95533.jpg

ks107512.jpg

ks103729.jpg

ks106100.jpg

pr100315.jpg

ks98570.jpg

ks26706.jpg

pr92158.jpg

KS95537.jpg

Bye....

سلام

عید قربان بر همه شما مبارک.

از آیات و روایات استفاده می شود که چند مورد ،گناهان صغیره، تبدیل به گناهان کبیره می شوند و حکم گناهان کبیره را پیدا می کنند ماننده

/ 0 نظر / 9 بازدید