فسق و انواع گناه

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام

سالروز شهادت جواد الئمه را به خمه شما تسلیت عرض می نمایم.

(فسق)معنی وسیعی دارد، هرگونه نافرمانی و خروج از راه و رسم بندگیخدا ختی کفر را شامل می شود.

گناهان دو جنبه دارن:

یکی جنبه مربوط به پروردگار و دیگری جنبه مربوط به خود انسان،قرآن در سوره بقره با تعبیر به(فسق) که مفهومش خروج ازاطاعت خدااست،،اشاره به جنبه اول کردهو در آیه سوره اعراف با تعبیر به (ظلم)اشاره به جنبه دوم کرده است.

گناهان آشکار و پنهان:

قرآن به عنوان یک قانون کلی می فرماید:گناهان آشکار و پنهان را رها سازید.

می گویند در زمان جاهلیت عده ای عقیده داشتند که عمل منافی عفت(زنا) اگر در پنهانی باشد عیبی ندارد تنها اگر آشکارا باشد گناه است.

هم اکنون نیز عملا عده ای این منطق جاهلی را پذیرفته و تنها از گناهانآشکار وحشت دارند، اما گناهان پنهانی را بدون احساس ناراحتی مرتکب می شوند!

منظور از گناهان ظاهر گناهانی است که با اعضای بدن انجام می گردد وگناه باطن آن است که باقلب و نیت و تصمیم صورت می گیرد.سپس به عنوان یاد آوری و تهدید گناهکارانبه سرنوشت شومی که درانتظار دارند چنین می گوید.(آنها که تحصیل گناه کنند به زودی نتیجه اعمال خود را خواهند دید).

تعبیر به(کسب گناه)(یکسبون الائم)تعبیر جالبی است که نشان می دهد افراد انسان در این جهان

همچون سرمایه دارانی هستند که به یک بازار بزرگگام می نهند،سرمایه آنها هوش و عقل و عمر و جوانی و نیروهای گوناگون خداداد است،بیچاره آنان که به جای تحصیلسعادت و (کسب)افتخار و شخصیت و تقوی و قرب به خدا تحصیل گناه کنند.

ادامه دارد....

بر گرفته از کتاب رهایی از پرتگاه گناهان کبیره

فعلا خدا نگهدار همه شما خوش باشین عکس بچه ببینید

داستان گناه ادامه داره!

شما به چی می گید گناه؟!

KS4085.jpg

KS14963.jpg

KS16390.jpg

KS14974.jpg

KS4039.jpg

1525R-77955.jpg

KS14961.jpg

 KS16394.jpg

KS4036.jpg

KS4082.jpg

KS75141.jpg

KS4088.jpg

ks102329.jpg

ks26701.jpg

ks21321.jpg

ks125584.jpg

ks98269.jpg

ks106184.jpg

ks128168.jpg

ks102592.jpg

ks102593.jpg

ks99991.jpg

ks102331.jpg

ks1894.jpg

ks99990.jpg

ks99988.jpg

ks99986.jpg

 1

وبلاگ دیگرهادی دربلوگ اسکای

2

وبلاگ دیگرهادی درپرشین بلاگ۱

یامولاعلی مددی مولا۱۲۳۱.

وبلاگ دیگرهادی دربلوگ اسکای

/ 2 نظر / 12 بازدید