بسم الله الرحمن الرحیم

14-انسان اگر قرار است بمیرد خوب چه بهتر از خداوند درخواست کند که اگر صلاح می داند در راه او به شهادت برسد ، نه بر حسب پشتوانه شیطان بگوید ما که خواهیم مرد پس هر چه خوریم هر چه کنیم.75-به نظر شما کشورهایی که تجاوز می کنند وپیرمردان و زنان و همسران و کودکان زیبا را قتل عام می کنند و خود را هم توجیح می کنند آنها گیاهخوار هستند من فکر نمی کنم بلکه می دانم آنکه شعار قطع نکردن درختان را می دهد سر انسان را از بدن او جدا می کند.
20- اسراییل چون کودک و بزرگ همنوع را بیشتر تکه تکه کرده با تجاوز بی جواز پیروز نیست و فلسطینی ها که با جواز زندگی در زمینی که هستند و خدادادی است با مهر خونشان در خواب جسم و بیداری روح پیروزهستند در همه عالم .


32-بچه های ایران ، منافقین در کمین هستند و به خاطر ناراحتی جسمی به دلیل بی ایمانی و دوری از وطن می خواهند تو را هم مانند خود ویران و ویرانه کنند و آماده این باش که به سراغ تو می آِیند و خود را مسلمان شیعه یا سنی معرفی می کنند تا میان شما و مسلمانان دیگر را با فرقه دیگر دشمنی اندازند مولایم علی عشق را به تو ارزانی داده، پس مانند او بیاندیش و ایمان خود را استوار کن تا قلب تو عاری از بی خدایی شود.


91-اگر می خواهید امام زمان از شما راضی باشد حداقل با دعای خویش به کودکان مظلوم که کشته می شوند یاری برسانید.

102-کودکان نمی دانند جنگ چیست و کشور چیست و دین و سیاست چیست این را می دانند که بزرگترها همه خوب هستند پس نباید تکه تکه شوند.

103-من باید بفهمم که از چه چیز متنفر هستم آیا از دین یا سیاستها یا انسانها یا کودکانی که خود روزی آن بودیم شاید آن می شویم ولی همه اینها به خود من باز می گردد پس من فهمیدم شیطان از من متنفر است.

مرگ بر اسراییل
for example down with israeal

 

/ 1 نظر / 37 بازدید
mis rostamian

مرگ بر اسرائیل مرگ بر اسرائیل مرگ بر اسرائیل مرگ بر اسرائیل مرگ بر اسرائیل مرگ بر اسرائیل مرگ بر اسرائیل مرگ بر اسرائیل مرگ بر اسرائیل مرگ بر اسرائیل مرگ بر اسرائیل مرگ بر اسرائیل مرگ بر اسرائیل مرگ بر اسرائیل مرگ بر اسرائیل مرگ بر اسرائیل مرگ بر اسرائیل مرگ بر اسرائیل مرگ بر اسرائیل مرگ بر اسرائیل مرگ بر اسرائیل مرگ بر اسرائیل مرگ بر اسرائیل مرگ بر اسرائیل مرگ بر اسرائیل