وعده دیداربهشت

399023.jpgبسم الله الرحمن الرحیم

سلام

باخودخودت هستم وعده دیدارمن و تودربهشت می بینمت!

امروزاگه من بمیرم می رم توبهشت چون نمازشب خوندم!فردارانمی دانم خدایاخودت می دونی من به رخ نمی کشم وتبلیغ نمی کنم فقط می خوام باعث هدایت بشم! یه  شعرهست که من زیادقبولش ندارم:ازدی که گذشت هیچ ازاویادمکن،فرداکه نیامده است فریادمکن،هرکی            می خوادبره توبهشت بایدنمازشب بخونه چون نمازکلیدبهشت است واون کلیدزیره پای مادران است خب تاالان هرچی گفتم قبلن شنیدید،بهشت خیلی قشنگه نه؟خدابه آدم هوریان وفرشتگانی میده که تابه حال هیچ زن یامردی اوناروندیده واوناهم ندیدن،تادلت می خوادازمیوه های بهشتی قابله دسترس می خوری که دفع هم نداره،زیره سایه ی درخت می شینی جوی آب بهشتی هم کنارت به به دوست داری بری بهشت؟نمازبخون!خب نصف شب بلند شدی نزدیک به اذان یه دستشویی می ری یه وضو یه نماز مثل نماز صبح چیزی ازتوکم نمیشه جزگناه وبلا!چیزی به من اضافه نمیشه جزثواب ولیاقت نزدیکی به خدابرای باره دوم!دوست داری باخدا عشق بازی کنی یا بنده خدا؟جوابش سخته؟مگه بالاترازخداداریم؟،اگه بنده خداروبخوای ۳ حالت داره یابهش میرسی بعد یه مدت عادت می کنی یادختری بهش نمی رسی یاپسری بهش نمیرسی یانمی دن بهت اما خدا نه عادت داره نه نرسیدن!

می دونی وقتی آسمانهارادرجای ساکن طی کنی برای رسیدن به خداچقدرحال داره؟نمی گم تاتوخماریش بمونی تابرسی به منظورم،وقتی به خودت بگی فقط خداوباورکنی زودبهش می رسی ولی شیطان میاد سراغت بایدهواست جمع باشه فقط خداروازدست ندی،وقتی به خدابرسی،خدابه توازقدرت خودش میده می دونی اونوقت چی میشه؟بی نیازازمال دنیامیشی،توجیبت پول نیستااماهرچی که می خوای می خری،امتحان کنیدمجانیه ولی وقتی این اتفاق افتاد مثل منه بی خرد ازدستش ندیدا!اونوقت دایم الوضوودایم النمازودایم الذکر میشید همه کارا خودبه خود بدون اینکه لب ترکنیدانجام میشه،زندگی دردنیابه طوری لذت بخش میشه که وجودبهشت روحس می کنید،چه دختری چه پسرخوب گوش کن،می دونیدشیطان کی میادسراغ شما؟نکته:گاهی اوقات منه پسردوست دارم بایه پسر یادختره دیگه یامنه دختردوست دارم بایه دختریاپسره دیگه نزدیکی یایه کاره دیگه کنم اونوقته که بایدیادت باشه بگی لعنت برشیطان بعدیاعلی وراه راعوض کنی!اگرنه هم تواین دنیاهم تواون دنیاخداست که حقت رومیزاره کفه دستت!بیش ازاین مزاحم اوقات شریف نمی شم بگویاعلی برو،دوست دارم خدانگهدار.

200363634-001.jpg

73119144.jpg

73119143.jpg

zkt013.jpg

AA047509.jpg

1791313.jpg

1574R-23129.jpg

NVS3514.jpg

1775745.jpg

NVS4200.jpg

وبلاگ دیگرهادی درپرشین بلاگ

وبلاگ دیگرهادی دربلاگ اسکای

/ 0 نظر / 12 بازدید