خدا مهربونه

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام عزیزان

خدا مهربونه میدونید چرا؟چون به ما گندم داده ، خدا مهربونه چون به ما جون داده ، خدا مهربونه چون به ما قدرت گوش دادن داده، خدا مهربونه چون به ما قدرت دیدن داده، خدا مهربونه چون به ما قدرت نوازش داده،خدا مهربونه چون به ما قدرت احساس کردن داده،خدا مهربونه چون به ما قدرت حرف زدن داده،.،

خدا مهربونه چون به ما قدرت خواب دیدن و موفق شدن در درون اون خواب رو داده، خدا مهربونه چون به ما قدرت لذت بردن از دنیا رو داده،خدا مهربونه که به ما قدرت مرگ داده،خدا مهربونه چون قدرت عاشق شدن به ما داده،خدا مهربونه چون خواسته های ما رو انجام میده،خدا مهربونه چون به ما آسمون رو داده،.،

شاید عشق کهنه من باعث شده تا امید زندگی من بعد از پدر مادر و از جمله خدا خواب باشه، شاید خدا خواسته که ما با هم ارتباط صمیمی برقرار کنیم،شاید خدا من و تو رو برای ما داده، شاید خدا می خواد ما با هم زندگی کنیم ،نفس بکشیم ،عاشق شدن رو دوباره احساس کنیم،خیلی دوستون دارم چون خدا شما رو دوست داره،.،

دوستون دارم به پهنای آسمان ،خطاب به خدا می خوام بگم خدایا دوست دارم، خیلی             می خوامت ، هیچ کسی رو نمی خوام ، هیچ چیز رو نمی خوام ، فقط تو رو می خوام ، فقط می خوام یکی رو بشناسم اونم تویی ،چرا من نباید تو را داشته باشم ،خدایا شکرت می کنم که قدرت نماز خوندن به من دادی ،خدا یا از تو می خوام قدرت نماز صبح خوندن رو به همه دوستان من که بشر باشند بدی،همین دوستون دارم،.، یامولاعلی مددی مولا۱۲۳۱.

pr75797.jpg

ks118770.jpg

ks117399.jpg

ks121630.jpg

pr89011.jpg

ks111150.jpg

ks109221.jpg

ks117456.jpg

pr25888.jpg

ks118833.jpg

ks102981.jpg

ks122712.jpg

pr91414.jpg

ks109240.jpg

ks109269.jpg

ks121756.jpg

ks114841.jpg

ks122702.jpg

pr91413.jpg

ks108246.jpg

ks122714.jpg

وبلاگ دیگرهادی دربلوگ اسکای1

وبلاگ دیگرهادی دربلوگ اسکای2

وبلاگ دیگرهادی درپرشین بلاگ۱

/ 1 نظر / 14 بازدید
آزادی - برابری

دوستان، علی رغم فشارهای امنیتی و بازداشتهای گسترده، دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب تجمع خود را به مناسبت روز دانشجو (16 آذر) در دانشگاه تهران هرچه با شکوه تر برگزار کردند. دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب اعلام میدارند که تا آزادی کامل تمامی دانشچویان دستگیر شده از پای نخواهند نشست. برای کسب آخرین اخبار و گزارشها از تجمع روز 3 شنبه و وضعیت دستگیر شدگان، از وبلاگ ما دیدن فرمایید.