بخسخ - منبع درآمد پیامبران الهی چه بود؟

عنوان سوال     منبع درآمد پیامبران الهی چه بوده?
متن سوال     منبع درآمد پیامبران الهی چه بوده?
پاسخ سوال     پرسشگر گرامی با سلام و سپاس از ارتباطتان با این مرکز پیامبران الهی نیز مانند سایر مردم دارای مشاغلی بوده و امرار معاششان ازآن طریق بوده است. مشاغل پیامبران « ع »: 1- حضرت آدم « علیه السلام » : کشاورزی 2- حضرت ادریس « علیه السلام » : خیاطی 3- حضرت نوح « علیه السلام » : نجاری 4- حضرت ابراهیم « علیه السلام » : کشاورزی و دامداری 5- حضرت یعقوب « علیه السلام » : دامداری 6- حضرت ایّوب « علیه السلام » : دامداری و زراعت 7- حضرت شعیب « علیه السلام » : شبانی و کارگری 8- حضرت داوود « علیه السلام » : زره سازی و آهنگری 9- حضرت هود « علیه السلام » : تجارت 10- حضرت صالح « علیه السلام » : تجارت 11- حضرت لوط « علیه السلام » : زراعت 12- حضرت سلیمان « علیه السلام » : حصیر بافی و حکومت 13- حضرت عیسی « علیه السلام » : نجاری 14- حضرت محمد « صل الله علیه و آله » : تجارت و شبانی (1) پی نوشت : 1 . فرهنگ و آداب کار در قرآن ، پژوهش و تحقیق: موسسه پژوهش علمی فرهنگی طلیع منطق، انتشارات وثوق، چاپ اول، 1381.

پیوند مربوط به سوال شما در سایت پاسخگو

/ 0 نظر / 25 بازدید