مغرور شدن به مهلت و ستر الهی

 بسم الله الرحمن الرحیم

سلام دوستان

۵

-مغرور شدن به مهلت و ستر الهی

یکی از اموری که گناه کوچک را تبدیل به گناه بزرگ می کند ، آنکه انسان مهلت خدا را دلیل رضایت خدا بداند ، و یا خود را محبوب خدا بداند

.

در صورتی که عدم مجازات سریع خداوند را در برابر گناه خود دلیل بر رضایت خدا بشمرد و خود را مصون از مجازات و یا محبوب در نزد خدا بداند ، کیفر همه اعمال خود را یکجا در دوزخ خواهند دید

.

خداوند در قرآن در مورد این گونه افراد می فرماید : آنها نه فقط مرتکب این گناهان بزرگ می شوند بلکه آنچنان از ماده غرور سر مست هستند که

:

(در دل می گویند اگر اعمال ما بد است و خدا می داند پس چرا ما را به خاطر گفته هایمان کیفر نمی دهند ؟!)

۶

-گناه شخصیتها و بزرگان

اگر گناه از افرادی سر بزند ، لغزشهای آنها با دیگران برابر محسوب نمی شود . چنانکه قرآن در باره همسران پیامبر(ص) می فرماید:ای همسران پیامبر (ص) هر کدام از شما گناه آشکاری مرتکب شود ، عذاب او دو برابر است

.

همسران پیامبر (ص) به خاطر اینکه در جامعه دارای مو قعیت عظیم بودند، گناه آنها کیفر مضاعف دارد

.

ادامه دارد

....

یامولاعلی مددی مولا۱۲۳۱

AA053168.jpg

200542166-001.jpg

u15679798.jpg

200341309-001.jpg

pr77719.jpg

200316536-001.jpg

PAA300000001.jpg

ks121710.jpg

u14384487.jpg

BCP007-13.jpg

ks121726.jpg

ks75730.jpg

200169662-001.jpg

200311191-001.jpg

200168717-001.jpg

ks111665.jpg

ks75716.jpg

ks121723.jpg

200290484-001.jpg

pr26575.jpg

200191680-001.jpg

200190989-001.jpg

pr80803.jpg

200311351-001.jpg

pr80159.jpg

200296455-001.jpg

ks111629.jpg

pr26091.jpg

ks121725.jpg

200191673-001.jpg

ks111635.jpg

ks121731.jpg

200190985-001.jpg

pr26571.jpg

pr25602.jpg

200191951-001.jpg

ks111654.jpg

ks111661.jpg

وبلاگ دیگرهادی دربلوگ اسکای۱

وبلاگ دیگرهادی دربلوگ اسکای

2

وبلاگ دیگرهادی

 درپرشین بلاگ 1

ِBye....

.

/ 1 نظر / 9 بازدید
ميثم (سوته دلان)

سلام گفتی که تو را شوم مدار اندیشه دل خوش کن و بر صبر گمار اندیشه کو صبر و چه دل، کنچه دلش می‌خوانند یک قطره‌ی خون است و هزار اندیشه قلم بر دست گرفتم ٬ خواستم بنگارم ٬ نگاشتم از صبر ٬ و نشسته‌ام در انتظارت ٬ پس تو ای بهترین بیا و به این انتظار پایان ده ...........................٬