هادی

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام

هادی به معنی هدایت کننده است و مهدی به معنی هدایت شده ، پس حالا چون معنی اسم من هدایت کننده است پس باید شما رو هدایت کنم به هر راهی بهتر است راه راست.

به نظر من اسم انسانها بر شخصیت آنها نیز تاثیر گذار است ، نظر شما چیست؟

ولی این اسم نیست که شخصیت انسان را می سازد بلکه تربیت درست یا نا درست بودن والدین و پدر و مادر است که شخصیت انسان را می سازد.

البته انسان پس از اینکه به بلوغ رسید می تواند شخصیت خود را بد یا خوب تغییر دهد.

برای بهتر شدن موضوع به نظر شما نیاز دارم.

اطرافیان نقش زیادی در زندگی انسان ایفا می کنند.

برای بهتر شدن زندگی به یک نفر دوست خوب نیاز داریم.

بیش از این وقت شریف رو نمی گیرم.

یامولاعلی مددی مولا۱۲۳۱.

BCP029-41.jpg

pr75799.jpg

ispi049160.jpg

ispi049187.jpg

INGPCYHE0149.jpg

CBR003918.jpg

15604-09jv.jpg

E16-121774.jpg

J47-357682.jpg

CAP0086.jpg

وبلاگ دیگرهادی دربلوگ اسکای1

وبلاگ دیگرهادی دربلوگ اسکای2

وبلاگ دیگرهادی درپرشین بلاگ۱

 

/ 0 نظر / 11 بازدید